skip to Main Content

Stichting A. Roland Holst Fonds

Doel van de Stichting A. Roland Holst Fonds is het ondersteunen van individuele kunstenaars van uiteenlopende disciplines die in Bergen en omgeving wonen en werken en met hun werk bijdragen aan het culturele leven van de regio rond Bergen.

Het fonds bied financiële ondersteuning aan kunstenaars die voor bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. Dat kan zijn voor de aanschaf van materialen of voorzieningen aan een atelier, voor de uitvoering van een bepaald project of voor de promotie van hun werk. Het gaat hierbij steeds om incidentele uitkeringen. Het Fonds kent geen geld toe aan andere stichtingen of organisaties.
Het bestuur vergadert als regel drie keer per jaar.
Ga naar de website van het ARH Fonds en kijk bij Aanvragen voor de eerstvolgende vergadering.

 

 

Back To Top