Zonder de hulp van onderstaande sponsoren kunnen wij de K10D niet realiseren.

Draagt u de Kunst10daagse een warm hart toe en wilt u op een of andere manier de Kunst10daagse ondersteunen? Neem dan contact met ons op.