Draagt u de Kunst10Daagse een warm hart toe en wilt u op een of andere manier de Kunst10Daagse ondersteunen?

Stichting DeKunst10Daagse (hierna K10D) biedt geïnteresseerde partijen de mogelijkheid het evenement financieel of materieel te ondersteunen. Sponsoring vormt naast de subsidie van de gemeente Bergen een van de belangrijke peilers ter dekking van de jaarlijkse explotatie. Door de ANBI-status van K10D is sponsoring fiscaal aantrekkelijk. Wij informeren u graag daarover.

K10D gaat bij voorkeur meerjarige sponsorcontracten aan zodat u weet waar u aan toe bent en K10D kan rekenen op een structurele bijdrage; de minimum periode is drie jaar. K10D kent één hoofdsponsor waarmee in principe telkens een driejarig contract wordt aangegaan. Momenteel is Rabo Alkmaar e.o. onze hoofdsponsor.

Wij hebben voor sponsoring de volgende mogelijkheden:

 • Eenmalige sponsoring of meerjarige sponsoring. In het laatste geval wordt daarvoor een contract opgesteld.
 • Sponsoring in natura of in geld.
 • Sponsoring bedraagt ten minste € 500,- per jaar.

Wij kennen vier categorieën sponsoring:

 • Brons: sponsoring vanaf € 500,- tot € 1.500,- per jaar;
 • Zilver: sponsoring vanaf € 1.500,- tot € 5.000,- per jaar;
 • Goud: sponsoring vanaf € 5000,- per jaar;
 • Platinum: vanaf € 10.000,- (maatwerk) per jaar in combinatie met een meerjarig contract.

Wat krijgt u daarvoor terug:

 • Brons: vermelding van uw bedrijf/uw naam op de banner op de website en vermelding op het sponsordoek bij de Ruïnekerk in het centrum van Bergen, plus een uitnodiging voor de opening voor twee personen.
 • Zilver: als Brons maar prominentere/grotere vermelding en uitnodiging voor het sponsordiner[1] voor twee personen.
 • Goud: als Brons maar tevens vermelding van uw bedrijf/uw naam in diverse (web)uitingen van K10D.
 • Hoofdsponsoring: als Goud en tevens een prominente vermelding of gratis advertentie in de catalogus.

Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem te sponsoren als u niet wilt dat uw naam bekend wordt gemaakt. Zonder de hulp van onderstaande sponsoren kunnen wij de K10D niet realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@k10d.nl 

[1] Mits het sponsordiner doorgang kan vinden.