Ook dit jaar zal de K10D een bijzondere samenwerking aangaan met de Kunst- & Museumkrant. Onze K10D catalogus is als katern in de Kunst- & Museumkrant te vinden en is gratis verkrijgbaar. De Kunst- en Museumkrant vindt u niet alleen op de bekende distributieplekken in Bergen en Bergen aan Zee maar ook in alle musea en galerieën in Noord-Holland. 

We werken dit jaar niet meer met routes,  maar met zones. Bergen en Bergen aan Zee zijn opgedeeld in vergelijkbare zones waarbij de nummering nu eens niet in het centrum bij de Ruïnekerk start maar daar juist eindigt. Misschien voor u een aanleiding om eens andere expositielocaties te bezoeken en te eindigen in het gezellige centrum van Bergen.

Deelnemers 2021

Vanaf half september vindt u hier alle deelnemende kunstenaars van 2021 op alfabetische volgorde, op kunstvorm en in de verschillende zones.

Kaarten locaties 2021

Er zijn drie zone kaarten dit jaar: een overzichtskaart met alle zone’s, een kaart van Bergen centrum, en een kaart van Bergen aan Zee. Vanaf half september zijn de kaarten van 2021 hier te bekijken.