skip to Main Content

Kunst10Daagse 2023 van vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober

Het is lente, tijd om onze K10D voor te bereiden! Wij zien er weer naar uit nadat we kunnen terugzien op een prachtig evenement in 2022. Inschrijven voor deelname aan de K10D 2023 is weer mogelijk van 1 t/m 31 mei.

Terugblik op 2022

In 2022 konden we bijna 300 inschrijvingen noteren op weer veel verrassende locaties. De weergoden waren ons bijzonder gunstig gezind; het was een zachte en vrijwel droge 10-daagse. Er waren zeer veel bezoekers. Op sommige dagen kon je over de hoofden lopen. Het bestuur is bij bijna alle kunstenaars langs geweest en vrijwel iedereen was enthousiast over de vele bezoekers. Uit de enquête maken wij ook op dat er goed verkocht is. Wij gaan er van uit dat K10D-2023 ook weer veel kunstenaars en bezoekers zal trekken.

Veranderingen in 2023

Wij hebben ons als bestuur gebogen op welke wijze K10D voor de toekomst veilig kan worden gesteld. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente en met onze partners en sponsoren. K10D is immers een publiekstrekker van de eerste orde. Het jaar 2022 was weliswaar een groot succes maar helaas hebben wij het jaar 2022 met een klein verlies moeten afsluiten. Ondanks een recordaantal inschrijvingen en een zeer goede advertentie-opbrengst, zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Wij ontkomen daarom voor 2023 niet aan een verhoging van de inschrijftarieven.

De volgende zaken gaan in 2023 veranderen:

  1. Het inschrijftarief gaat naar € 140,- individueel en € 350,- voor een galerie. Wij ontkomen voor 2023 niet aan een verhoging. Onze kosten zijn vorig jaar al fors gestegen waardoor wij in de rode cijfers kwamen. We voorzien voor 2023 verdere kostenstijgingen. Zoals bekend ontvangt het bestuur geen vergoeding en is de enige betaalde parttime kracht onze coördinator Charda Jansen. Wilt u meer weten overK10D in het afgelopen jaar? Lees dan ons jaarverslag 2022 (klik hier).
  2. Wij stappen af van de groepsinschrijving. Het is vanaf 2023 alleen nog mogelijk om individueel of als galerie in te schrijven. Het is daarbij wel mogelijk om bij de individuele inschrijving aan te geven dat men tot een groep behoort. Deze stap is genomen om elke kunstenaar op dezelfde wijze zichtbaar te maken op onze website. In de catalogus zal een locatie waar individuele kunstenaars als groep exposeren, wel als groep zichtbaar zijn, maar op de website niet meer. Nadere details over het inschrijfproces volgen bij de start van de inschrijving.
  3. Wij zetten de samenwerking met de Kunst- & Museumkrant voort maar wij zullen de krant niet meer in Bergen verspreiden. De krant zal in een oplage van meer dan 22.000 beschikbaar zijn in musea en galerieën in Noord-Holland. Wij zetten meer in op de hardcover catalogus die we vorig jaar weer zijn gaan maken. De plattegrond zal alleen in de hardcover catalogus worden opgenomen en niet meer in de Kunst- en Museumkrant of in de (locale) Flessenpost. We halen ook de locatie aanduiding op de site in Google Maps weg. De adresinvoer geeft te veel problemen en het is gebleken dat daar tegen aanvaardbare kosten geen goede systeemoplossing voor mogelijk is. Met deze maatregelen hopen we de verkoop van de hardcover catalogus te stimuleren. Die inkomsten hebben wij hard nodig om het evenement te bekostigen.
  4. Het is afgelopen jaar opnieuw gebleken dat niet iedere kunstenaarhet profiel op de website invult. Dat is ontzettend jammer omdat het profiel de mogelijkheid biedt meer (achtergrond)informatie te Het profiel biedt de kans uw werk meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast geeft het een behoorlijk treurige aanblik op de website wanneer er zoveel lege profielen te zien zijn. Na acceptatie van uw deelname begin juni, kunt u weer inloggen en uw profiel personaliseren met tekst, foto’s van uzelf en natuurlijk van uwwerk.

Advertenties

Wij bieden u weer de mogelijkheid te adverteren in de Kunst- & Museumkrant en in de catalogus. Nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief en op onze website.

Inschrijven voor deelname K10D 2023

Als u inschrijft zorg er dan voor dat u afspraken heeft over een locatie, want zonder locatie is inschrijven niet mogelijk. Ook niet met de toevoeging “locatie volgt”.De inschrijving opent op 1 mei en sluit (onherroepelijk) op 31 mei om 24.00 uur.De inschrijfkosten 2023 zijn (inclusief 21% BTW):

  • voor een individuele deelnemer € 140,-
  • voor een galerie (kvk nummer is vereist) € 350,-

Om vanaf 1 mei in te schrijven volg dan de instructies op de website en in de handleiding. Lees die handleiding eerst goed door, voordat u begint met inschrijven, zodat u alles wat nodig is erbij gezocht heeft en weet wat u moet invullen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen over de inschrijving, vraag dan eerst iemand anders om u te helpen. Komt u er dan echt niet uit? mail dan naar: inschrijven@k10d.nl.  Wij nemen dan contact met u op.

 

Back To Top