Wat zijn de kosten voor deelname?

 In

Veranderingen in het inschrijven/ kosten deelname

De inschrijfgelden zijn per 2020 verhoogd (prijzen inclusief 21% btw):

Individuele kunstenaar: € 125,=

Groep (min. 4, max. 12 pers): voor de eerste vier leden € 300,=  Voor de leden 5 tot en met 12 € 75,= p.p.

Galeries: € 300,=

We begrijpen dat deze verhoging voor sommigen een tegenvaller is. Vorig jaar nog verlaagden we het tarief van deelnemende groepsleden boven de eerste vier. Dat is niet langer vol te houden. Onze financiële situatie laat ons geen andere keuze. Als wij geen verandering aanbrengen kunnen we over een paar jaar géén K10D meer organiseren en dat is voor ons geen optie. Wij hopen op uw begrip. Bovendien is het verschil in ons aanbod (catalogus, website, social media) aan groepsleden en individuele kunstenaars te klein om een dergelijk groot verschil in inschrijfgeld te rechtvaardigen.

Groepsleden worden, net als individuele kunstenaars, persoonlijk vermeld in de catalogus en ook op de site hebben zij in hun groep ruime mogelijkheden om het werk te laten zien.

Let op

Wat betekent de aangepaste K10D 2020 voor ingeschreven deelnemers?

Wij hebben besloten om voor deze aangepaste K10D het inschrijftarief met 20% te verlagen naar € 100 euro (€ 82 ex. btw) voor een individuele inschrijving en € 60 euro (€ 50 ex. btw) voor een groepslid. De 20% verlaging geldt ook voor een atelier of galerie. Als u toch wilt afzien van deelname, dan horen wij dat graag vóór 20 juli. Als u tijdig afbericht geeft dan krijgt u uw inschrijfgeld terug, 100% als u zich vóór 1 juli had afgemeld en als u zich later afmeldde maar voor 1 augustus: 80%.