Wat is het thema van de Kunst10daagse 2021?

 In

We gaan door met het thema The Roaring Twenties, want die hielden destijds ook niet op na één jaar. En nu, in 2021, lijkt de maatschappij net als honderd jaar geleden naar een bevrijding te verlangen. Het einde van de grote coronapandemie is in zicht. Nieuwe ideeën over de samenleving lijken voorzichtig vaste grond te krijgen. Waar hopen kunstenaars in 2021 op? Hoe verbeelden zij de tijdgeest? Worden het de ‘Reset Twenties’ in plaats van de ‘Roaring Twenties’Wij zijn heel blij dat ook museum Kranenburgh de fantastische tentoonstelling “The roaring twenties” die vorig jaar werd voorbereid aan het einde van dít jaar alsnog zal tonen.
De tentoonstelling wordt samengesteld rond de afzonderlijke onderdelen design, /mode/kunst die vervolgens gezamenlijk tot een coherent geheel worden gevormd.

Perfect dus voor de deelnemers aan de K10D om zich daardoor te laten inspireren en bij aan te sluiten.

Natuurlijk staat het iedere deelnemende kunstenaar vrij het thema op te pakken. Maar wanneer je spannende nieuwe ideeën hebt om het thema toe te passen in je werk dan horen wij dat heel graag en kunnen we kijken hoe we daar extra aandacht aan kunnen geven. Mail ons dan naar: info@k10d.nl