Hoe zit het met teruggave van inschrijfgeld?

 In

Wat betekent de aangepaste K10D voor ingeschreven deelnemers?

Wij hebben besloten om voor deze aangepaste K10D het inschrijftarief met 20% te verlagen naar € 100 euro (€ 82 ex. btw) voor een individuele inschrijving en € 60 euro (€ 50 ex. btw) voor een groepslid. De 20% verlaging geldt ook voor een atelier of galerie. Als u toch wilt afzien van deelname, dan horen wij dat graag vóór 20 juli. Als u tijdig afbericht geeft dan krijgt u uw inschrijfgeld terug, 100% als u zich vóór 1 juli had afgemeld en als u zich later afmeldde maar voor 1 augustus: 80%.