Organisatie 

De organisatie bestaat uit een bestuur van vijf vrijwilligers, dat ondersteund wordt door een projectcoördinator en een vrijwilliger als secretariële ondersteuner. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die tijdens de voorbereiding en de Kunst10daagse zelf ervoor zorgt dat het evenement goed loopt, gasten gastvrij worden ontvangen, kunstenaars een expositielocatie bieden, de bussen rijden, de concerten begeleid worden.  

 Doelstelling: 

De doelstelling van K10D is om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met uitingen van kunst, waaronder begrepen schilderkunst, beeldende kunst, literaire kunst, audiokunst, audiovisuele kunst of kunst in welke andere vorm dan ook.  

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren, het doen laten organiseren door derden, het stimuleren, het coördineren, het propageren van, kunstexposities, lezingen, concerten, voorstellingen en wel tijdens tien aaneengesloten dagen (waarin twee zondagen vallen) per kalenderjaar in Bergen en/of Bergen aan Zee (Noord Holland). Dit alles in de ruimste zin van het woord.  

Samenstelling bestuur 

Thea Dekker, voorzitter 

Hans van Oostrum, secretaris 

Sjaak Duin, penningmeester 

Pim van Leeuwen, ict 

Dick Min, sponsorbeleid 

Beloningsbeleid:  

Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd. De projectcoördinator wordt op projectbasis ingehuurd.  

Gegevens van de organisatie:  

Naam: Stichting de Kunst10Daagse Bergen/Bergen aan Zee 

Adres: Raadhuisstraat 2-4 

Woonplaats: 1861 KS Bergen 

Emailadres: info@dekunst10daagse.nl 

KvK nummer: 37081714 

Fiscaal nummer: 816364035 

 

Het beleidsplan: klik hier. 

Verantwoording 2018:   klik hier voor de financiële verantwoording.