K10D nieuwsbrief

Projectmanager

In deze nieuwsbrief: 

  • We gaan weer van start: update
  • Verandering in het inschrijven / kosten deelname
  • Doe je mee? Dan is dit belangrijk om te weten!
  • Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden?
  • Locatie,locatie, locatie

We gaan weer van start: update

We hebben een mooie kunst10daagse 2019 beleefd met opnieuw meer dan 30.000 bezoekers aan de 160 locaties waar kunst te zien was, aan de horeca, aan de concerten. De catalogus zag er prachtig uit, de fototentoonstelling van Hellen van Meene was bijzonder en de prent van Jan van Haasteren was uniek!

Onze website trok veel bezoekers en de andere onderdelen van social media ook: facebook en instagram werden meer bezocht dan we hadden durven hopen. De aandacht op radio en tv was uitnodigend en enthousiasmerend. Minder positief is dat wij voor het tweede jaar op rij het jaar met een negatief resultaat moeten afsluiten. De kosten die wij maken om dit evenement neer te zetten zijn in de loop der tijd hoger geworden en de inkomsten lopen daarmee niet langer in de pas. Wij ontkomen niet aan een aantal maatregelen om de toekomst van ons evenement veilig te stellen. Wat dat betekent, leest u hieronder:

Veranderingen in het inschrijven/ kosten deelname

De inschrijfgelden zijn per 2020 verhoogd (prijzen inclusief 21% btw):

Individuele kunstenaar: € 125,=

Groep (min. 4, max. 12 pers): voor de eerste vier leden € 300,=  Voor de leden 5 tot en met 12 € 75,= p.p.

Galeries: € 300,=

We begrijpen dat deze verhoging voor sommigen een tegenvaller is en dat het voor anderen zelfs een reden kan zijn om een jaartje over te slaan. Vorig jaar nog verlaagden we het tarief van deelnemende groepsleden boven de eerste vier. Dat is niet langer vol te houden. Bovendien is het verschil in ons aanbod (catalogus, website, social media) aan groepsleden en individuele kunstenaars te klein om een dergelijk groot verschil in inschrijfgeld te verklaren.

Groepsleden worden, net als individuele kunstenaars, persoonlijk vermeld in de catalogus en ook op de site hebben zij in hun groep ruime mogelijkheden om het werk te laten zien. Onze financiële situatie laat ons geen andere keuze. Als wij geen verandering aanbrengen kunnen we over een paar jaar géén K10D meer organiseren en dat is voor ons geen optie. Wij hopen op uw begrip.

Doe je mee? Dan is dit belangrijk om te weten

Het thema van 2020 is The Roaring Twenties.
En niet alleen K10D heeft dat als thema, maar alle culturele instellingen in Bergen die deelnemen in het Cultureel Bergens Platform, zoals Museum Kranenburgh, The International Holland Music Sessions en Cinebergen hebben dit thema al uitgangspunt genomen in 2020. Het programmaK10D wordt in de komende maanden samengesteld.

Schrijf op tijd in!

De Kunst10Daagse is dit jaar van 9 tot en met 18 oktober. Eerder in de maand dan vorige jaren, want de herfst(school)vakantie valt vroeg. Die volgen wij omdat de dan leegstaande scholen als expositielocatie gebruikt kunnen worden. De inschrijving start op 1 april. Je kunt inschrijven tot uiterlijk 31 mei. Inschrijven gaat via het formulier op de website. De inschrijving start op 1 april. Lees eerst door wat je bij de hand moet hebben en ga dan aan de slag. We kennen drie verschillende deelnemers: individuele kunstenaars, galeries en groepen. Meer smaken zijn er niet.

Belangrijk om te weten is dat een groep minimaal vier leden telt en maximaal 12. Het feit dat wij een groep maximeren op 12 heeft te maken met de techniek achter onze website. Is de groep groter dan 12 leden, dan maak je een nieuwe groep op dezelfde locatie, onder een iets afwijkende naam. Via de inschrijving op de website word je door de gehele inschrijfproces geleid.

Belangrijk om te weten:

  1. Je kan je niet inschrijven zonder opgave van een locatie in het postcodegebiedBergen/Bergen aan Zee en Alkmaar (alleen voor de locatie Sluistuinen). Opgave van een adres buiten deze postcodes staat het systeem niet meer toe.
    Regel je locatie dus vóór 1 april!
  2. Inschrijven kan alleen per gelijktijdige betaling. Wij werken eraan dat de storingen die met name groepen vorig jaar ondervonden, niet meer voorkomen. Achteraf betalen is niet (meer) mogelijk.

Inschrijven en betalen is overigens nog geen garantie voor deelname. Nadat je bent ingeschreven buigt de beoordelingscommissie zich over de inzendingen. Je krijgt half juni bericht of je kunt deelnemen of niet. Vanaf dat moment kun je dan jouw deel van de website gaan vullen, terwijl wij de catalogus gaan samenstellen.

LET OP: Als je bij een winkel, restaurant, hotel of horeca-gelegenheid exposeert, denk dan niet dat het bedrijf jouw inschrijving regelt. Dat moet je zelf doen tussen 1 april en 31 mei. Let daar op om teleurstellingen te voorkomen. Wij verwachten wel dat dit bedrijf (winkel, restaurant, hotel of horeca-gelegenheid) een advertentie plaatst in onze catalogus.

Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden?

Enthousiast over de K10D? Gezien hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn tijdens het leukste feestje van Bergen? Wil je er ook bij zijn en zien wat je kunt doen voor de K10D? Meld je dan aan via info@dekunst10daagse.nl

We gaan dan samen met jou op zoek naar wat
voor jou en voor ons de beste invulling is van de
tijd die je voor ons hebt. We zoeken altijd handige
mensen (met handen of met hun hoofd), creatieve
mensen, mensen die gastvrijheid uitstralen en
mensen die ons willen helpen met de vele hand-
en spandiensten die er nodig zijn voor we van start gaan en bij de afbouw.

Locatie, locatie, locatie

Er zijn altijd meer kunstenaars die willen deelnemen dan er locaties zijn. Veel kunstenaars leggen hun locatie daarom elk jaar vast voor het volgende jaar. Zo is de doorstroming beperkt en krijgen nieuwe mensen moeilijk een kans om zich te presenteren. Als u denkt: “ik heb een huis, een garage, een tuin, een stal waar een kunstenaar of kunstenaars gebruik van mogen maken” laat het ons dan weten. We koppelen een zoekende kunstenaar graag aan uw aanbod.

Als u K10D een warm hart toedraagt meld dan uw aanbod bij info@dekunst10daagse.nl Wij nemen dan contact met u op. Vergeet niet uw telefoonnummer in de mail te zetten!

Namens al die zoekende kunstenaars: alvast bedankt.