Denker des Vaderlands René ten Bos te gast in de Ruïnekerk op maandag 21 oktober

Projectmanager
Denker des Vaderlands te gast René ten Bos komt Bergen bezoeken. Hij is hoogleraar in de filosofie en weet op een begrijpelijke manier te vertellen over zin en onzin van de huidige klimaatdiscussie. Zijn re-cente boek ‘Dwalen in het antropoceen’ klinkt moeilijk, maar dat valt mee. Bedoelt wordt de periode, waarin de mens is gaan ingrijpen in
de natuur, als nooit tevoren. Ten Bos neemt ons mee langs verschillen takken van wetenschap en de gedachten van 4 filosofen. Hij constateert een grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwestie als klimaatverandering. Zijn nieuwe boek leert ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur om zo moedig te proberen andere wegen van leven te vinden.
Maandag 21 oktober, Ruïnekerk 20.00 uur Vrij entree.
Dwalen in het antropoceen
Het uitsterven van diersoorten is één van de meest urgente problemen van onze tijd. Desondanks is er weinig filosofische reflectie over. In Extinctie probeert René ten Bos deze omissie recht te zetten: hij laat zien dat ‘extinctie’ een subtiel ecologisch begrip is dat, net als alle andere begrippen in de ecologie, geen heldere contouren heeft. Extinctie sluit naadloos aan bij zijn eerder verschenen boek Dwalen in het antropoceen. 
Extinctie gaat niet zozeer om het verdwijnen van het laatste exemplaar van een bepaalde soort, maar beschrijft veeleer een proces van ‘uitdoven’. Niet alleen het voortbestaan van planten en dieren staat op het spel, maar ook dat van onszelf. Hoewel het uitsterven van de mens filosofen van alle tijden heeft bezighouden, kunnen we volgens Ten Bos ons eigen uitdoven niet los zien van dat van andere soorten.

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Van zijn hand verschenen bij Boom onder meer Volk in de grot (2018) Dwalen in het antropoceen (2017, genomineerd voor de Socratesbeker 2018), Water (2014, genomineerd voor de eci-literatuurprijs) en Bureaucratie is een inktvis (2015). Met dat laatste boek won Ten Bos de Socratesbeker 2016